Dubrovački muzeji

 

Čunj za ždrijeb u vijećima Dubrovačke Republike

Dubrovnik, 2. pol. 18. st.
tokarenje, drvo
11,3 x 1,9 cm
DUM KPM VR2 - 2