Dubrovački muzeji

 

Spomen na Ivana pl. Saraku, velikog dobrotvora Dubrovačkih muzeja

Na današnji je dan prije 70 godina preminuo dubrovački vlastelin Ivo Saraka, jedan od najvećih donatora Dubrovačkih muzeja kojima je oporučno ostavio gotovo svu svoju vrijednu pokretnu imovinu izrazite kulturno-povijesne i umjetničke vrijednosti.