Dubrovački muzeji

 
15.07.2016 - 17.10.2016

Iznik - osmanska keramika iz dubine Jadrana

Izložbu su realizirali Dubrovački muzeji i Restauratorski zavod u suradnji s Muzejom Mimara i Institutom Yunus Emre.

Izložba donosi vrijedan arheološki materijal s venecijanskog trgovačkog broda koji je krajem 16. stoljeća potonuo u pličini Sveti Pavao kod otoka Mljeta.

Na izložbi su prezentirani rezultati šest kampanja podvodnih arheoloških istraživanja ovog brodoloma.  Trgovački teret broda činila je skupa i raritetna iznička keramika, a nađena je i talijanska keramika, stakleno i metalno posuđe, novac, brodska oprema i brončani topovi koji ilustriraju život na tom trgovačkom brodu.

Predmeti pronađeni u zatvorenoj arheološkoj cjelini poput brodoloma u pličini Sveti Pavao imaju izuzetnu vrijednost u kronološkom određenju proizvodnje keramike grada Iznika, ilustriraju gospodarske prilike tog vremena i jedinstveni su primjeri trgovine između Istoka i Zapada u drugoj polovici 16. stoljeća.

Autori izložbe: Igor Miholjek i Vesna Zmaić Kralj

Suradnica na izložbi: Ana Kaznačić Skurić

Likovni postav: Ivona Michl

Dvojezični katalog je dostupan u muzejskoj prodavaonici.