Dubrovački muzeji

 
Iz Zbirke starih fotografija i razglednica iz fundusa Pomorskog muzeja

Na današnji dan 1928. kršten je parobrod duge plovidbe „Sveti Vlaho“

Na današnji dan,16. svibnja 1928., pred gradskom lukom kršten je parobrod „Sveti Vlaho“.

Bio je u vlasništvu Dubrovačke parobrodarske plovidbe, nosivosti 9900 tona.

Na taj događaj podsjeća nas crno-bijela fotografija nepoznatog autora koja se čuva u Zbirci starih fotografija i razglednica iz fundusa Pomorskog muzeja u Dubrovniku. Na fotografiji su slijeva na desno Božo Glavić, Melko Čingrija, Federiko Glavić, kapetan Vicko Miloš i Pero Šutić.

 

Viša kustosica Ljerka Dunatov

16.5.2020.