Dubrovački muzeji

 
17.1.2021. | Arheološki muzej

Prikazi štita i mača na stećcima

Na zapadnom dubrovačkom području (Dubrovačko primorje i zapadni dio grada Dubrovnika) motiv štita i mača nalazimo na 34 stećka, a na istočnom (Župa dubrovačka i Konavle) 13 stećaka. Javljaju se u 3 osnovne inačice: pravokutni, ovalni i srcoliki, no najviše ih je pravokutnih, s raznim podinačicama. Neovisno o kojoj je podinačici riječ, rubovi štitova katkad su izvedeni od tordiranog užeta.

16.1.2021. | Arheološki muzej

Prikazi kola na stećcima

Prikaz kola na stećcima najčešće se javlja na prostoru Hercegovine i Dalmatinske zagore, no nalazimo ih i drugdje, pa tako i na našem području - u Dubrovačkom primorju i Konavlima. Prikaze kola svrstavamo u tzv. figuralne motive, što znači da na prikazima dominiraju ljudske figure.

15.1.2021. | Kulturno - povijesni muzej

Ljekarnička posuda za terijak, lijek koji se propisivao za liječenje kuge

Iz Zbirke keramike i porculana Kulturno-povijesnog muzeja predstavljamo vam ljekarničku posudu za terijak, lijek koji se propisivao za liječenje kuge. Keramička stojnica pripada tipu lonaca ili „arbarella“ koji su služili za pripravke čvrste i guste konzistencije. U donjem dijelu naslikan je i medaljon s prikazom Krista koji kleči s križem na ramenima što je zaštitni znak ljekarne Domus Christi. Pretpostavlja se da je posuda izrađena u 17. stoljeću u jednom od europskih središta proizvodnje keramike, ligurskoj Savoni. 

14.1.2021. | Arheološki muzej

Katalog zbirke i edukativne publikacije

Dubrovački muzeji 2020. godinu zaključili su s tri nova muzejska izdanja. Riječ je o katalogu zbirke „Svetačke medaljice, križevi i krunice iz fundusa Arheološkog  muzeja u Dubrovniku“ autora kustosa dr.sc. Domagoja Perkića, te o edukativnim publikacijama, „Antike ričete moje none“ autora višeg kustosa Ivice Kipre i „Oblici Dubrovačkih muzeja“ autorice više muzejske pedagoginje Aleksandre Piteše.

13.1.2021. | Arheološki muzej

Stećak „Zmijski kamen“ s Greblja na Bistrini

Riječ je o stećku izrađenom od lokalnog vapnenca, dimenzija 206 × 105 × 84 cm. Bogato je ukrašen i u potpunosti očuvan. Na gornjoj plohi nalaze se dvije stilizirane, upletene, nasuprotno postavljene zmije, široko otvorenih usta. Između zmija je udubljenje u obliku kamenice s jednostavnim, jednakokračnim križem u sredini.

10.1.2021. | Arheološki muzej

Stećci - jedinstveni kameni nadgrobni spomenici kasnoga srednjeg vijeka

Stećci su jedinstveni kameni nadgrobni spomenici kasnoga srednjeg vijeka zapadnog Balkana. Obično označuju jedan, ali katkad i više grobova. Nazivaju ih još i bilizi, mramorovi, kamci, grčka, rimska, svatovska ili divovska groblja, a jedan pjesnik nazvao ih je „okamenjenim krikom“.

← Starije