Dubrovački muzeji

 

Radionice

Dubrovački muzeji organiziraju edukativne radionice koje tematski prate izložbe u sklopu ustanove, važne dane u godini, posebne manifestacije i šire edukativne akcije na razini države te osmišljavaju i provode posebnu korelacijsku nastavu u sklopu pojedinih školskih predmeta.

Prijave za radionice i predavanja potrebno je najaviti muzejskom pedagogu najmanje 30 dana ranije na broj telefona 020/324 860 ili na e- mail: radionice@dumus.hr

 

Stručne radionice osiguravamo isključivo školama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, s kojima to i direktno dogovaramo.Svi Vaši prijedlozi i sugestije su dobrodošli!

 


Aleksandra Piteša, viša kustosica pedagoginja

e-mail: aleksandra.pitesa@dumus.hr

Bruno Bijađija, kustos pedagog

e-mail: bruno.bijadjija@dumus.hr 

 

Kontakt

Tel. +385 (20) 414 785

Fax. +385(20) 414 783

Poljana Paska Miličevića 1
20 000 Dubrovnik