• Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno

Kako Vam možemo pomoći?

Suveniri Dubrovačkih muzeja

INSPIRIRANO MUZEJSKIM FUNDUSOM

NAKIT

s
s
  s
s
s
 

Nakit je inspiriran renesansnim florealnim ornamentima sa zgrade Kneževa dvora.

Materijal: posrebrena cinkova legura
Proizvodnja i dizajn: Jor

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijene:
Ogrlice (lančić) 159 kuna
Ogrlica (sajla) 69 kuna
Naušnice 59 kuna
Narukvice 79 kuna
Privjesci 59 kuna

s
s
  s
s
s
 

Nakit je inspiriran dijelovima arhitektonske plastike i kamenoga namještaja iz ranosrednjovjekovnih crkva u Dubrovniku, koji se čuvaju u fundusu Arheološkog muzeja.

Njihovi su karakteristični ukrasi pleterna ornamentika te geometrijski i biljni motivi simboličkoga značenja, poput križa, palma, liljana i bršljana.
Datiraju od kraja 8. do kraja 9. st.

Materijal: posrebrena cinkova legura
Proizvodnja i dizajn: Jor

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijene:
Ogrlice (lančić)  169 kuna
Ogrlica (konopac)  59 kuna
Naušnice  59 kuna
Narukvice  79 kuna;
više motiva  99 kuna
Privjesci  39 kuna

s
s
  s
s
s
 

Nakit je inspiriran detaljima ukrasnoga veza sa svečanih muških nošnji dubrovačkoga kraja iz 19. stoljeća, koje se čuvaju u Etnografskom muzeju.

Materijal: posrebrena cinkova legura
Proizvodnja i dizajn: Jor

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijene:
Ogrlice (lančić)  89 kuna;
više motiva  169 kn
Ogrlica (konopac)  59 kuna
Naušnice  59 kuna
Narukvice  59 kuna;
više motiva  109 kuna
Privjesci  39 kuna
Remen  309 kuna

s
s
  s
s
 

Nakit  je inspiriran privjeskom sa zlatne ogrlice kolarina, sastavnim dijelom svečane ženske nošnje iz Dubrovačkog primorja. Primjerci iz 19. stoljeća čuvaju se u Etnografskom muzeju.

Materijal: posrebrena cinkova legura.
Proizvodnja i dizajn: Jor

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijene:
Ogrlica (lančić)  59 kn
Ogrlica (konopac)  59 kn
Privjesak  39 kn

Nakit  

Narukvica sv. Vlaho

Narukvica je inspirirana pucama pod grlo (pucetima) iz 19. St., koje se čuvaju u zbirci Etnografskog muzeja. Koristile su se kao prsni nakit na svečanim muškim košuljama dubrovačko kraja. Ukrašavane su likom dubrovačkog nebeskog zaštitnika sv. Vlaha. Izrađivali su ih dubrovački zlatari od pozlaćenoga srebra, mjedi ili zlata tehnikom lijevanja.

Materijal: posrebrena cinkova legura
Proizvodnja i dizajn: Jor

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 99 kuna

Nakit  

Kopija originala iz zbirke Etnografskog muzeja.

Puce pod grlo Sveti Vlaho

Puce (puceta) – spone izrađene su prema originalu iz 19. St. Koristile su se kao prsni nakit na svečanim muškim košuljama dubrovačkog kraja. Ukrašavane su likom dubrovačkoga nebeskog zaštitnika sv. Vlaha. Izrađivali su ih dubrovački zlatari od pozlaćenoga srebra, mjedi ili zlata tehnikom lijevanja.

Materijal: srebro
Proizvodnja: Jor

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 1400 kuna

Nakit  

Manšete sv. Vlaho

Manšete su inspirirane pucama pod grlo (pucetima) iz 19. Stč, koje se čuvaju u zbirni Etnografskog muzeja. Koristile su se kao prsni nakit na svečanim muškim košuljama dubrovačkog kraja. Ukrašavane su likom dubrovačkoga nebeskog zaštitnika sv. Vlaha. Izrađivali su ih dubrovački zlatari od pozlaćenoga srebra, mjedi ili zlata tehnikom lijevanja.

Materijal: srebrno 925
Proizvodnja: Jor

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 1300 kuna

Nakit  

Ogrlica BRADAN

Privjesak na ogrlici je inspiriran primjerkom dubrovačkoga talira, tzv. ''bradanom'' ili talirom sv. Vlaha (kovan između 1725. I 1743.), koji se čuva u Kulturno-povijesnom muzeju. Talirski dubrovački novac izrađivan je od srebra i nazvan po zaštitniku Dubrovanika i Dubrovačke Republike koji je prikazan na aversu novca. Na reversu je grb Dubrovačke Republike. Dubrovački taliri ubrajaju se među najljepše primjerke srebrenog novca u svijetu.

Materijal: posrebrena cinkova legura

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 99 kuna

Nakit  

Broš Knežev dvor

Broš je inspiriran glavnim pročeljem Kneževa dvora. Knežev dvor je izgrađen u prvoj polovini 15. St. prema projektu napuljskoga graditelja Onofrija di Giordana della Cave, kao sjedište vlade i stan kneza Dubrovačke Republike.

Materijal: posrebrena cinkova legura
Proizvodnja i dizajn: Jor

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 69 kuna

Nakit  

Broš LA PICCINA ESTER

Broš je inspiriran prikazom pulake sa slike Dubrovačka pulaka LA PICCINA ESTER kap. Miha Burića, koja se čuva u Pomorskom muzeju. Slika je nastala u Dubrovniku u 19. St., a prikazuje tip najzastupljenijeg trgovačkog jedrenjaka dubrovačke mornarice u 18. I 19. St. Dubrovačka pulaka nije imala vesla i bila je nešto veća od sredozemne pulake.

Materijal: posrebrena cinkova legura
Proizvodnja i dizajn: Jor

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijena: 75 kuna

Nakit   Nakit  

Nakit je inspiriran detaljima ženskih narodnih nošnja dubrovačkog kraja, koji u malom odražavaju sklad materijala, bogatstvo boja, ljepotu veza i nakita, što odlikuje tradicijsku odjeću ovoga područja. Nošnje se čuvaju u Etnografskom muzeju.

Materijal: staklo i kositar
Proizvodnja i dizajn: Nakit Pinjuh
Proizvedeno u Hrvatskoj

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu.

Cijene:
Ogrlica (lančić) 139,00 kn
Naušnice 119,00 kn
Broš 119,00 kn

 

*Svi suveniri Dubrovačkih muzeja su opremljeni pripadajućim certifikatima i originalnim pakiranjima.

Kontakt:
marketing@dumus.hr
020/ 321 422

Muzejska prodavaonica u Kneževu dvoru
Tel. 020/321 039