Dubrovački muzeji

 
10.07.2009 - 31.12.2020 | Arheološki muzej | Izložba
13.04.2018 - 13.05.2018 | Arheološki muzej | Izložba
21.12.2017 - 25.02.2018 | Pomorski muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više