Dubrovački muzeji

 
10.07.2009 - 31.12.2020 | Arheološki muzej | Izložba
18.07.2018 - 18.08.2018 | Pomorski muzej | Izložba
01.08.2009 - 31.12.2018 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
07.06.2018 - 31.07.2018 | Arheološki muzej | Izložba
29.06.2018 - 30.07.2018 | Etnografski muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više