Dubrovački muzeji

 

Bizantski srebrnjak iz Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja

U Numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja čuva se rijedak i iznimno vrijedan srebrnjak s početka 10. st. koji je pronađen u arheološkim istraživanjima 2006. – 2007. godine kod crkve sv. Đurđa u Buićima. Radi se o tzv. „Miliaresionu“ bizantskih careva Konstantina VII. Porfirogeneta i Romana I. Lekapena, kovanim između 920. i 944. godine.

Cijeli tekst kustosa našeg Arheološkog muzeja Darka Miloševića možete preuzeti ovdje.

17.10.2020.