Dubrovački muzeji

 

Radionice

Dubrovački muzeji organiziraju edukativne radionice koje tematski prate izložbe u sklopu ustanove, važne dane u godini, posebne manifestacije i šire edukativne akcije na razini države te osmišljavaju i provode posebnu korelacijsku nastavu u sklopu pojedinih školskih predmeta.

Prijave za radionice i predavanja potrebno je najaviti muzejskom pedagogu najmanje 30 dana ranije na broj telefona 020/324 860 ili na e- mail: aleksandra.pitesa@dumus.hr.

Svi Vaši prijedlozi i sugestije su dobrodošli!


Muzejska pedagoginja Dubrovačkih muzeja
Aleksandra Piteša, viši muzejski pedagog
Poljana Paska Miličevića 1
20 000 Dubrovnik

Tel. +385 (20) 324 860
Fax. +385(20) 324 857
e-mail: aleksandra.pitesa@dumus.hr