Dubrovački muzeji

 
Virtualni pregled povijesnog, likovnog i kulturnog naslijeđa

Mobilna aplikacija Sveti Vlaho i Dubrovnik

Mobilna aplikacija „Sveti Vlaho i Dubrovnik“ projekt je Dubrovačkih muzeja koji posjetiteljima povijesne jezgre Dubrovnika, koji se služe pametnim telefonima, omogućuje virtualni pregled povijesnog, likovnog i kulturnog naslijeđa, koje je grad baštinio zahvaljujući tradiciji Parčeva štovanja, ali i virtualni obilazak Dubrovnika s označenim lokacijama originalnih spomenika.

Ona predstavlja svu javno dostupnu baštinu posvećenu dubrovačkomu nebeskom zaštitniku, koja se nalazi na 30 lokacija, poput gradskih vrata, fortifikacija, javnih zgrada, crkava, samostana, muzeja i dr.

Virtualno vodstvo kroz Grad Svetoga Vlaha obuhvaća 64 pojedinačna spomenika te još 3 kategorije skupno predstavljene baštine, koje se odnose na dubrovački novac i medalje, zastave te pečate i povelje Dubrovačke Republike. Predmeti u aplikaciji su dodatno opisani slikom, tekstom i geo-lokacijom, a aplikacija ucrtava najkraću rutu s obzirom na trenutnu lokaciju korisnika.

Spomenici su dostupni putem liste ili interaktivne karte, dok je uvodni dio prezentiran u audio zapisu. Lista daje pregledan popis svih spomenika koji su obuhvaćeni određenom lokacijom, a na karti su označene sve lokacije.

Krećući se gradom, korisniku će se na ekranu pojaviti notifikacija o objektima u blizini, a odabirom notificirane lokacije prikazuje se lista spomenika koji se tamo mogu vidjeti.

Kao podloga rute i interaktivne karte aplikacija koristi GPS i Nokia Maps servis. Kao preduvjet za funkcionalnost aplikacije, mobilni uređaj mora imati uključen GPS i pristup internetu bilo preko WiFi-a ili mobilnog operatera.

Aplikacija je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku za Android i iOS platforme. Izrađena je u suradnji sa zagrebačkom tvrtkom Novena i dana na slobodno korištenje.

Mobilna aplikacija „Sveti Vlaho i Dubrovnik“ zapravo je prilagodba velikog i uspješnog projekta Dubrovačkih muzeja posvećenog Parcu “Sveti Vlaho u povijesti i sadašnjosti” u stvarnom prostoru dubrovačke povijesne jezgre. Kroz korištenje novih digitalnih tehnologija, virtualnim načinom prezentacije, materijalno i nematerijalno kulturno naslijeđe koje Dubrovnik baštini zahvaljujući štovanju Svetoga Vlaha na zanimljiv je i blizak način prezentirano suvremenim korisnicima i svakako doprinosi podizanju razine svijesti o značenju Svetoga Vlaha u dubrovačkom kulturnom arealu te njegovoj prepoznatljivosti kao dubrovačkog nebeskog zaštitnika.

SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE APLIKACIJU:

11.7.2017.