Dubrovački muzeji

 

Odgovor na reagiranje ravnatelja Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku dr. sc. Valtera Kožula na inicijativu Dubrovačkih muzeja za vraćanjem dijela prvog kata tvrđave sv. Ivana Pomorskome muzeju