Dubrovački muzeji

 

Predavanje dr. sc. Tanje Trške u Kneževu dvoru

Pala sv. Mateja Evanđelista najznačajnije je djelo manirizma nastalo na dubrovačkom tlu

Pala sv. Mateja Evanđelista najznačajnije je djelo manirizma nastalo na dubrovačkom tlu

Bolonjski modeli za dubrovačke naručitelje: Pala sv. Mateja Evanđelista Pellegrina Brocarda